Skip to main content

03012016 Creation_of_world_icon_19_c. S-Peterburg Stworzenie świata. XIX-wieczna ikona rosyjska