Różnica między homilią a kazaniem

Homilia jest integralną częścią Liturgii Słowa. Jej przykład dał sam Chrystus, który w drodze do Emaus wyjaśniał uczniom pisma. Czyli homilia związana jest ściśle z czytaniami, które zostały wcześniej odczytane. Dla lepszego zrozumienia i przyjęcia Słowa Bożego kapłan wyjaśnia znaczenie usłyszanych przed chwilą słów, tłumaczy okoliczności i wydarzenia, pokazuje je w nowym świetle lub przenosi do współczesnej rzeczywistości. To wszystko sprawia, że przeczytany fragment Starego lub Nowego Testamentu jest słowem „żywym”, czyli skierowanym do człowieka żyjącego tu i teraz. Według Konstytucji o Liturgii homilia jest wykładem tajemnic wiary i zasad życia chrześcijańskiego, związanym z rokiem liturgicznym.

Kazanie – nie musi ściśle łączyć się z Liturgią Słowa. Może i powinno oprzeć się na jakimś fragmencie Pisma Świętego, jednak kazanie skupia się bardziej na jakimś konkretnym temacie, problemie z życia. Najlepszym przykładem tego są kazania tematyczne w czasie rekolekcji czy tzw. nauki stanowe. Rekolekcje mogą być skierowane do wąskiej grupy ludzi, opierają się zwykle na jakiejś myśli przewodniej i kolejne kazania nawiązują ciągle do tej myśli. Kaznodzieja opierając się na Piśmie Świętym nie musi trzymać się tylko czytań, które poprzedzały kazanie. Kazanie może być wygłaszane również poza Mszą Świętą, czego najlepszym przykładem są kazania pasyjne, które słyszymy uczestnicząc w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Obie formy przepowiadania łączy jeden cel: aby Słowo Boże dotarło w sposób zrozumiały do jak największej liczby ludzi, różnego stanu, wieku i wykształcenia. Jeśli słuchacze będą coraz lepiej rozumieć Stary i Nowy Testament oraz będą żyć Słowem Bożym na co dzień, to będzie to znak, że cel został osiągnięty.

źródło: opoka.org

Formy przystępowania do komunii

Komunikat z 331. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 9 marca 2005 r.

Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Instrukcja Redemptionis Sacramentum, Rozdział IV

90. „Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu”, zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską. „Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem”.

91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.

92. Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę, w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę.

Fragmenty homilli i kazań...

Wybór subiektywny :-), cały czas aktualizowany i zmieniany, ostatnia aktualizacja 03.02.2016

08.02.2015, O poście

 

26 października 2014, Modlitwa

 

1 lutego 2015, Joga

 

26 października 2014, Wiara

 

8 lutego 2015, Cel życia

 

8 lutego 2015, Odpowiedź

22 czerwca 2014, Lepiej zostań

 

29 czerwca 2014, Zmieniaj siebie

 

6 lipca 2014, Nie jesteś lepszy

 

6 lipca 2014, Zaufaj

 

13 lipca 2014, O szczęściu

Komunia i palec wskazujący na ustach dzieci

„Kiedy idziecie z dziećmi do Komunii Św., które jeszcze nie przystępuja, proszę o powiedzenie dzieciom, żeby położyły paluszek na buzi. Wówczas ojcowie zrobią znak krzyża na czole. (…) Niektórzy ojcowie są bardziej wrażliwi na to, niektórzy mniej, jakoś tak… nie potrafią. Sami widzicie jacy jesteśmy, bo nas znacie, podchodźcie do tych, którzy wiecie, że spokojnie taki gest uczynią – błogosławieństwa nad Waszym dzieckiem”.

Przemienienie a opuszczenie głowy

„Podczas przemienienia kiedy kapłan podnosi Ciało i Krew Chrystusa nie schylajcie głowy do dołu. Kapłan podnosi żeby ukazać wiernym tego w którego wierzymy. ‚Pan mój, Bóg mój – pewnie większość  z nas mówi’. Boże Ty jesteś moim życiem, ja w Ciebie wierzę, Ciebie szukam, na Ciebie chcę patrzeć (…). Popatrzcie, a nie chowajcie głów.”