Skip to main content
REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało,
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.Dla tych, którzy mają więcej czasu –  o.Artur Gałecki, wprowadzenie do Liturgii, Ewangelia oraz homilia:

Okładka wejścia

Trójca Święta – ikona Andrieja Rublowa (tempera na desce) powstała w XV wieku. Obecnie znajduje się w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie

Źródło: Wikipedia, CC lincense

Gdzie to zobaczę?