Skip to main content
REFREN:

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.Dla tych, którzy mają więcej czasu –  o.Artur Gałecki, wprowadzenie do Liturgii, homilia oraz przypis końcowy:

Okładka wejścia

Lucas Cranach Młodszy, 1549, obecnie w Museum of Fine Arts, Houston, USA

Źródło: Wikipedia, CC lincense

Gdzie to zobaczę?