Skip to main content

Dla tych, którzy mają więcej czasu –  o.Artur Gałecki, homilia:

Okładka wejścia

Kościół św. Zbawiciela na Chorze (tr. Kariye Müzesi, Kariye Camii, czyli Muzeum Chora, Kościół Chora, gr. ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ) – bizantyński kościół w Stambule w Turcji.

Źródło: Flickr i Wikipedia

Gdzie to zobaczę?