Skip to main content

REFREN: 

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu,
sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda
pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.Dla tych, którzy mają więcej czasu –  o.Artur Gałecki, wprowadzenie do Liturgii, oraz homilia:

Okładka wejścia

Cud w Kanie Galilejskiej – fresk z Katedry w Calendżicha w Gruzji (XII-XIVw)

Źródło: Wikipedia, CC lincense

Gdzie to zobaczę?