Skip to main content

REFREN:  Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.Dla tych, którzy mają więcej czasu –  o.Artur Gałecki, wprowadzenie do Liturgii, oraz homilia:

Okładka wejścia

Narodzenie i Pokłon Trzech Króli – ikona nieznanego autora z początku XVII wieku. Obecnie w Benaki Museum w Atenach, Grecja.

Źródło: Wikipedia, CC lincense

Gdzie to zobaczę?